Privacy

Verklaring over privacy op de online autoinkoper

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online diensten die vallen onder Emil Frey Car Trading Netherlands, een handelsnaam van Emil Frey Nederland N.V., en de aan haar gelieerde ondernemingen, uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen.
Respect voor de privacy van onze klanten en prospects en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als onze plicht.
In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

Ons doel is om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Om u gerichte en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
Wij zorgen er uiteraard voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.
U kunt erop vertrouwen dat Emil Frey Car Trading Netherlands en de aan haar gelieerde ondernemingen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en gebruikersnaam.
In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring maken wij gebruik van de definitie ‘betrokkene’. Een betrokkene is eenieder van wie Emil Frey Car Trading Netherlands en/of één van de aan haar gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verwerkt.

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Graag communiceren wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens.
Onder de paragraaf ‘Bewaartermijn persoonsgegevens’ hebben wij een onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën waarbinnen wij gegevens opslaan.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die hieronder vermeld staan.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en wanneer doen wij dit?

 1. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om de gevraagde dienst met betrekking tot het afgeven van een bod, hebben wij om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen uw persoonsgegevens nodig. Wij zullen deze persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken.
  Wij doen dit op basis van gerechtvaardigd belang als u een aanvraag tot inkoop doet.
 2. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn om de gevraagde dienst met betrekking tot de overeengekomen inkoop te kunnen leveren, hebben wij vanuit een contractuele verplichting uw persoonsgegevens nodig. Wij zullen deze persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken. Als u met ons een inkoopcontract overeenkomt.
  Wij doen dit op basis van uitvoeren overeenkomst.
 3. We houden u met uw toestemming graag op de hoogte over onze producten en diensten. Zo gebruiken wij uw gegevens om zoveel mogelijk relevante diensten te presenteren via bijvoorbeeld onze websites en elektronische nieuwsberichten.
  Wij doen dit alleen met uw toestemming.
 4. Als u als klant vragen of klachten hebt, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben wij in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig.
  Wij doen dit dus als er specifieke vragen of klachten zijn.
 5. Als uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd staan gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming. Wij doen dit dit dus alleen met uw toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn – afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt -, hebben wij onder andere de volgende persoonsgegevens nodig.

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • IBAN gegevens
  • Telefoonnummer
  • Autogegevens (oa. kenteken, chassisnummer)
 • IP adres

Externe diensten

In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners, voor bijvoorbeeld  de financiële afhandeling van betalingen waarvoor wij een betaalprovider gebruiken en/of afhandeling van uw aanvraag tot inkoop.
Uiteraard maken wij met deze partijen duidelijke afspraken over de zorgvuldige omgang met uw Persoonsgegevens. De betreffende persoonsgegevens worden alleen maar gebruikt voor het uitvoeren van de betreffende dienst.

Logbestanden

IP-adressen worden door ons alleen gebruikt voor het analyseren van trends, beheer van de website, volgen van tendensen van de gebruikers en het verzamelen van algemene demografische informatie over het totaalgebruik.
IP-adressen worden niet gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierbij onderscheiden wij twee groepen:

  • Groep A – actieve klanten
   Dit zijn de klanten die binnen de termijn van 6 maanden na een inkoop of inruil vallen.
 • Groep B – niet-actieve klanten
  Dit zijn de klanten die op basis van grondslag toestemming ondubbelzinnig toestemming hebben gegeven voor de ontvangst van specifieke product- en/of diensteninformatie.

Voor de overige niet actieve klanten is enkel de wettelijke bewaartermijn van toepassing (84 maanden). Deze groep zal niet meer benaderd worden.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens zeven jaar te bewaren.
Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen na ontvangst van een aanvraag tot inkoop, maar waarvan de inruil/inkoop uiteindelijk niet is doorgegaan,  gebruiken wij voor het doel waarvoor de gegevens zijn afgegeven en bewaren wij niet langer dan 1 maand.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Emil Frey Car Trading Netherlands en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.
Medewerkers van Emil Frey Car Trading Netherlands en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is.
Wij hebben afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens als die bij een externe partij worden verwerkt. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

Welk rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene heeft u een aantal rechten waar u een beroep op kunt doen. Dit zijn o.a. de volgende rechten:

  • Recht op inzage
   Als betrokkene mag u de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.
  • Recht op correctie en verwijderen
   Als betrokkene mag u ons vragen verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
  • Recht op beperking van de verwerking
   Het recht om minder gegevens te laten verwerken als bijvoorbeeld blijkt dat Emil Frey Car Trading Netherlands en/of één van de aan haar gelieerde ondernemingen onjuiste informatie gebruikt. Deze gegevens mogen dan niet meer gebruikt worden zolang niet gecontroleerd is of de gegevens wel kloppen.
  • Recht op vergetelheid
   In bepaalde gevallen kunt u als betrokkene vragen persoonsgegevens te wissen.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
   U mag als betrokkene bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Recht op dataportabiliteit
  U mag ons als betrokkene verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij die een soortgelijke dienst levert

Contact

Als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres:
privacy@emilfrey.nl

Indien u klachten heeft kunt u deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze privacyverklaring voldoet aan de normen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en is op 6-9-2018 bijgewerkt.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.